Programi usposabljanja in izpopolnjevanja se pripravijo v skladu z metodologijo na ustrezni ravni predloga v skladu s slovenskim ogrodjem kvalifikacij – SOK.

⇒ Raven SOK 4-5: Metodologija za pripravo programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja – v pripravi. Za več informacij nas kontaktirajte.

⇒ Raven SOK 6: Metodologija za pripravo študijskih programov za izpopolnjevanje_junij_2019

Želite pripraviti nov program?

Predlog za pripravo novega programa usposabljanja in izpopolnjevanja, lahko poda delodajalec, zbornica, združenje delodajalcev ali šola. Izpolnjen obrazec predlagatelj posreduje na Center RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Prenesi obrazec
Oddaj predlog
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U