Predlog za pripravo novega programa usposabljanja in izpopolnjevanja mora upoštevati predvsem:

 • da vsebina nove kvalifikacije pomeni nadgradnjo izpopolnjevanje, dopolnjevanje, posodabljanje ali poglabljanje znanja ter izboljševanje poklicnih kompetenc , ki jih pokriva določen program, in da udeležencem omogoča, da pridobijo nova in dodatna znanja ter
 • da nova, dodatna znanja odražajo potrebe podjetij in delovnih mest, kjer se bodo kandidati praktično usposabljali oz. so zaposleni.

Utemeljitev potrebe po novi kvalifikaciji

 • Predlog je utemeljen s potrebami v gospodarstvu (obseg, trendi).
 • Predstavljene so potrebe po novi kvalifikaciji na trgu dela (regionalne, nacionalne), vključeni so podatki.
 • Predstavljena je ciljna skupina, ki ji je nova kvalifikacija namenjena.

Umestitev kvalifikacije v obstoječo kvalifikacijsko strukturo

 • Predlog nove kvalifikacije predstavlja novost in se ne podvaja z obstoječo kvalifikacijo. Jasno je razvidno, katere obstoječe kvalifikacije in programi že pripravljajo kandidate na izvajanje podobnih nalog, kako se predlagana kvalifikacija razlikuje od njih in katere nove poklicno-specifične kompetence vsebuje.
 • Predlog vsebuje nova znanja, ki jih bodo kandidati pridobili, in omogoča izpopolnjevanje, dopolnjevanje, posodabljanje ali poglabljanje znanja ter izboljševanje poklicnih kompetenc kandidatom. Vsebuje kratke, sintetične opise, katere poklicne kompetence si bodo kandidati pridobili oz. za izvajanje katerih delovnih nalog bodo usposobljeni.

Zahtevnostna raven nove kvalifikacije

Ali povzetek poklicnih kompetenc v predlogu odraža predlagano zahtevnostno raven kvalifikacije v slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)? Ali se predlog nove kvalifikacije smiselno umešča v obstoječo kvalifikacijsko strukturo? Pri tem se presoja:

 • Ali se navedene poklicne kompetence po vsebini, vrsti, kompleksnosti in zahtevnosti odražajo v opisnikih predlagane zahtevnostne ravni SOK?
 • Ali je predlog glede na kompleksnost, zahtevnost in obsežnost poklicnih kompetenc na določeni ravni SOK primerljiv z izobrazbami in poklicnimi kvalifikacijami na isti zahtevnostni ravni na določenem strokovnem področju?

 

Želite pripraviti nov program?

Predlog za pripravo novega programa usposabljanja in izpopolnjevanja, lahko poda delodajalec, zbornica, združenje delodajalcev ali šola. Izpolnjen obrazec predlagatelj posreduje na Center RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Prenesi obrazec
Oddaj predlog
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bližnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+P Prikaže obrazec za oddajo predloga
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+D Vrne na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Odpre/zapre padajoči meni
  Označi/odznači potrditveno polje

Kazalo strani   Ctrl + Alt + K