Namen in cilji

Projekt PINPIU je bil namenjen razvoju nove oblike javno veljavnih  programov usposabljanja in izpopolnjevanja (programov PUI), ki nadgrajujejo že uveljavljene oblike nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja in bogatijo ponudbo le-tega. V ospredju priprave novih programov je usmerjenost na potrebe konkretnih delovnih mest v podjetjih, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih. Posamezniki, ki že imajo srednjo ali višješolsko strokovno izobrazbo, bodo lahko izpopolnjevali, dopolnjevali, posodabljali ali poglabljali svoje poklicne spretnosti in znanja na isti stopnji izobrazbe, s čimer se bo zmanjšal razkorak med usposobljenostjo diplomantov poklicnih in strokovnih šol in zahtevami trga dela. Z dvigom praktične usposobljenosti zaposlenih oz. oseb na trgu dela, gre tudi za prispevek prispeval k rasti konkurenčnosti podjetij in s tem slovenskega gospodarstva.

Dosežki projekta PINPIU:

 • Razvita metodologija za pripravo programov PUI.
 • Pripravljenih 20 pilotnih programov PUI.
 • Promocija programov PUI med podjetji in zaposlenimi.
 • Evalvacija razvoja in izvajanja programov PUI.

Projekt Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje (PINPIU) v letih 2017-2022 sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodja projekta PINPIU: Helena Žnidarič, helena.znidaric@cpi.si

Želite pripraviti nov program?

Predlog za pripravo novega programa usposabljanja in izpopolnjevanja, lahko poda delodajalec, zbornica, združenje delodajalcev ali šola. Izpolnjen obrazec predlagatelj posreduje na Center RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Prenesi obrazec
Oddaj predlog
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U

Bližnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+P Prikaže obrazec za oddajo predloga
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktni obrazec
 • Ctrl+Alt+D Vrne na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Odpre/zapre padajoči meni
  Označi/odznači potrditveno polje

Kazalo strani   Ctrl + Alt + K