The PINPIU project Development of programs for upskilling in continuing vocational education and training aims to develop new formal VET programs for vocational upskilling of individuals on the labour market. The programs will help employees to acquire, improve and strengthen those competences that they and companies need to deal successfully with improved and new technologies, as well as with the changes in the nature of work.

Read more

Želite pripraviti nov program?

Predlog za pripravo novega programa usposabljanja in izpopolnjevanja, lahko poda delodajalec, zbornica, združenje delodajalcev ali šola. Izpolnjen obrazec predlagatelj posreduje na Center RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Prenesi obrazec
Oddaj predlog
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.