Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje

Namen projekta PINPIU je razvoj Programov za Izpopolnjevanje za Nadaljnje Poklicno Izobraževanje in Usposabljanje v letih 2017-2022. Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so nov tip javno veljavnih programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Republiki Sloveniji.

Želite pripraviti nov program?

Predlog za pripravo novega programa usposabljanja in izpopolnjevanja, lahko poda delodajalec, zbornica, združenje delodajalcev ali šola. Izpolnjen obrazec predlagatelj posreduje na Center RS za poklicno izobraževanje (CPI).

Prenesi obrazec
Oddaj predlog

Nadaljnje poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje

Razvoj programov nadaljnjega poklicnega usposabljanja in izobraževanja

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dostopnost spletišča   Ctrl + U